Antal besök på sidan.

söndag 18 augusti 2013

Hemsö Fästning / HärnösandHuvudingång utifrån

15,2 cm Kanoner

Nedgång

Markan

Elgenerator

Konserv

Matsal


Ledningscentral

Logementskorridor

Logement
In- / Ut- gång

15,2 cm kanoner