Antal besök på sidan.

lördag 23 februari 2013

Det är dåligt

med fotograferandet...

Tur man har ett par modeller som alltid finns där.

Tagna med en Ixus.


måndag 11 februari 2013

Greifswald

Greifswald började anläggas som kolonisation vid saltkälleområdet vid Ryck från cistencienserklostret Eldena 1241, och erhöll stadsrättigheter 1250. Staden anslöt sig 1278 till privilegierna för de tyska städer som senare skulle bilda Hansan. 1451 kodifierades dess fria författning av borgmästaren Rubenow. På hans initiativ grundades stadens universitet år 1456. 1631 erövrades Greifswald av svenskarna. Staden ingick som en del i Svenska Pommern under åren 16481815. Under svenska tiden var staden flera gånger utsatt för belägringar och erövringar, 1659, 1678-79, 1711-20 och 1807.[2] Universitetets nuvarande huvudbyggnad tillkom under svensktiden på 1740-talet, då för övrigt många svenskar studerade där. I universitetsaulan som andas senbarock hänger en stor bild på Gustav III. Svenska studenter som Lasse Lucidor och lärare som Thomas Thorild (verksam där 1795-1808) trivdes i Greifswald under svensktiden. Andra kända lärare under denna tid var Ernst Moritz Arndt.[2]

Marknadsplatsen med rådhuset, vilken har rådhuskällare med förtäringsmöjligheter. De äldsta byggnaderna runt torget är från sista hälften av 1300-talet eller första halvan av 1400-talet.

Gustav III

 Universitetets nuvarande huvudbyggnad tillkom under svensktiden på 1740-talet, då för övrigt många svenskar studerade där. I universitetsaulan som andas senbarock hänger en stor bild på Gustav III.

 Universitetets nuvarande huvudbyggnad tillkom under svensktiden på 1740-talet, då för övrigt många svenskar studerade där. I universitetsaulan som andas senbarock hänger en stor bild på Gustav III.


Marknadsplatsen med rådhuset, vilken har rådhuskällare med förtäringsmöjligheter. De äldsta byggnaderna runt torget är från sista hälften av 1300-talet eller första halvan av 1400-talet.

Marknadsplatsen med rådhuset, vilken har rådhuskällare med förtäringsmöjligheter. De äldsta byggnaderna runt torget är från sista hälften av 1300-talet eller första halvan av 1400-talet.

Stadsmuren, delar finns kvar med bland annat befästningsanläggningar från svensktiden.

fredag 8 februari 2013

Störtebecker


Ölet finns på Systembolaget och kan rekomenderas. Även den alkoholfria varianten.


Ölet finns på Systembolaget och kan rekomenderas. Även den alkoholfria varianten.
tisdag 5 februari 2013

Prora


Prora är en semesteranläggning och badort byggd 1936–1939 vid havsbukten Prorer Wiek på den tyska ön Rügen vid Östersjön. Anläggningen byggdes för att rymma 20 000 personer. Huvudbyggnaden byggdes 150 meter från stranden i sex våningar och med en längd av 4,5 kilometer, vars totala längd avbröts i mitten av en stor festplats. Festplatsen blev aldrig förverkligad. Tanken var anläggningen skulle bli en semesterort för såväl politiker och andra offentliga personer som för vanliga tyska medborgare. En del av det enorma bygget byggdes färdigt av DDR-regimen, en del står som ruiner och en del sprängdes bort, men det senare var svårt då betongfundamenten var för starka. Under efterkrigstiden använde DDR området för militära ändamål. Den gemensamma tyska armén övertog området 1990 och flyttade ut 1992. Sedan 1993 är området öppet för allmänheten. I en del av byggnaden finns idag ett museum och ett flertal affärer och restauranger men stora delar av komplexet står övergivet. Dessa delar har nu börjat förfalla och har även vandaliserats. Klart värt ett besök. fredag 1 februari 2013

Stralsund II


Gustav Adolf sveriges konung och Stralsunds bundsförvant höll den 10 sept 1630 sitt intåg i denna stad och vistades här den 10-23 sept och 22 okt - 11 nov 1630

Rådhuset i Stralsund

Ringmuren

Torn i ringmuren

Olof Palmes plats i Stralsund

Ringmuren

Hotel i Stralsund