Antal besök på sidan.

tisdag 27 november 2012

Svampar

Kvärk


Namnet kommer av det forndanska ordet ’kvaerk’, som betyder ’svalg, strupe’, i ortnamn ’förträngning’ eller liknande.Tydligen åsyftas de raviner, som utgöres av Dejebäckens och Kvärkabäckens (i rågångsbeskrivning även kallad Odinsbäcken) dalgångar i norr, söder och öster, vilka i Korsskär övergår till Skäralid. Namnet förekommer under medeltiden i sammansättningen Kvärkaskogen, som även kallades ’Släboskoven’ (Slättboskogen), eftersom den hörde till slättborna i Gissleberga by. De äldsta källorna upptar gatehuset Qwerkehus, som ursprungligen var ett frälsegatehus under Fulltofta, men fr.o.m. 1656 fanns det två åboar. Den ene skulle skatta till kronan och den andre till Fulltofta. Den förra fastigheten benämnd Kvärk 1 eller Stora Kvärk utgjorde från 1759 1/8 mtl skatte och var den enda del av Kvärk, som varit mantalssatt. Den andra hemmansdelen, Kvärkahus nr 2, lydde sedan 1765 under Rönneholm, liksom Kvärkaskogen. Dessa delar såldes därifrån i slutet av 1800-talet.

måndag 19 november 2012

La Strada - Lund


Idag är La Strada sönderslaget och övergivet. Men på 1950-talet flödade romantiken ute på åkern.
Annons:
De två huskropparna är märkta av historien. Här har det dansats och festats. Många har bott här genom historien, med eller utan lov.
Men vi tar det från början.

1873 byggdes Odarslövs skola, det hus där taket nu har rasat in. 1910 tillkom en större skolbyggnad bredvid: det röda tegelhuset.
Men det var först på 50-talet som skolan förvandlades till dansstället La Strada, döpt efter den nyinvigda autostradan mellan Malmö och Lund och Fellinis film med samma namn.
Den svenska skådespelerskan Charlotte Dittmer från Eslöv brukade uppträda. Två vardagkvällar i veckan var det speciellt öppet för sjuksköterskor, brandmän och andra som hade jobbat jour på helgen och missat allt det roliga.
Så småningom övertogs La Strada av landstinget som drev särskola där. 1992 förvandlades det till vandrarhem.
Sedan 2001 har La Strada förfallit. Flera gånger har byggnaderna härjats av bränder, det har blivit ett tillhåll för sopdumpare, missbrukare och mc-gäng. Här har folk bott illegalt, festat eller bara hängt.


Lägg till bildtext


La Strada i slutet av 1950- talet

söndag 18 november 2012

Max labb 4 - Lund


MAX-lab är ett nationellt synkrotronljuslaboratorium som ligger i Lund. Det är det enda av sitt slag i Sverige och öppen för forskare från hela världen. Forskarna på laboratoriet undersöker hur materien är uppbyggd – kunskap som kan användas inom ett mycket brett område. Just nu byggs en ny anläggning: MAX IV på Brunnshög. Den kommer att ha världsunik prestanda, vilket öppnar upp för ny, spännande forskning.


Bygget av MAX-LABB 4

Tjurarna vid Lunds Norra

söndag 11 november 2012

söndag 4 november 2012

Same,same but different...Samma bild men ändå olika...
 
Hade velat ha dom sida vi sida men hur f..n gör man det i den här bloggen?