Antal besök på sidan.

tisdag 27 november 2012

Kvärk


Namnet kommer av det forndanska ordet ’kvaerk’, som betyder ’svalg, strupe’, i ortnamn ’förträngning’ eller liknande.Tydligen åsyftas de raviner, som utgöres av Dejebäckens och Kvärkabäckens (i rågångsbeskrivning även kallad Odinsbäcken) dalgångar i norr, söder och öster, vilka i Korsskär övergår till Skäralid. Namnet förekommer under medeltiden i sammansättningen Kvärkaskogen, som även kallades ’Släboskoven’ (Slättboskogen), eftersom den hörde till slättborna i Gissleberga by. De äldsta källorna upptar gatehuset Qwerkehus, som ursprungligen var ett frälsegatehus under Fulltofta, men fr.o.m. 1656 fanns det två åboar. Den ene skulle skatta till kronan och den andre till Fulltofta. Den förra fastigheten benämnd Kvärk 1 eller Stora Kvärk utgjorde från 1759 1/8 mtl skatte och var den enda del av Kvärk, som varit mantalssatt. Den andra hemmansdelen, Kvärkahus nr 2, lydde sedan 1765 under Rönneholm, liksom Kvärkaskogen. Dessa delar såldes därifrån i slutet av 1800-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar