Antal besök på sidan.

tisdag 5 februari 2013

Prora


Prora är en semesteranläggning och badort byggd 1936–1939 vid havsbukten Prorer Wiek på den tyska ön Rügen vid Östersjön. Anläggningen byggdes för att rymma 20 000 personer. Huvudbyggnaden byggdes 150 meter från stranden i sex våningar och med en längd av 4,5 kilometer, vars totala längd avbröts i mitten av en stor festplats. Festplatsen blev aldrig förverkligad. Tanken var anläggningen skulle bli en semesterort för såväl politiker och andra offentliga personer som för vanliga tyska medborgare. En del av det enorma bygget byggdes färdigt av DDR-regimen, en del står som ruiner och en del sprängdes bort, men det senare var svårt då betongfundamenten var för starka. Under efterkrigstiden använde DDR området för militära ändamål. Den gemensamma tyska armén övertog området 1990 och flyttade ut 1992. Sedan 1993 är området öppet för allmänheten. I en del av byggnaden finns idag ett museum och ett flertal affärer och restauranger men stora delar av komplexet står övergivet. Dessa delar har nu börjat förfalla och har även vandaliserats. Klart värt ett besök. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar