Antal besök på sidan.

fredag 16 mars 2012

Lite fåglarBergfink

Bergfinkar


Blåmes


Talgoxe

Vem inkräktar på min talgbolle?


Domherre


Mat!!!


Bäst att fly.........


Kärrsnäppa


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar