Antal besök på sidan.

onsdag 22 augusti 2012

SöderhamnOscarsborg tillkom på initiativ av Söderhamns sångförening och invigdes 1895 av dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige, konsul Gabriel Schöning. Tornet ritades av stadsarkitekt Gustaf Hultquist och är 23 meter högt och är sammansatt av 35 000 tegelstenar. Utsiktsplatån, varifrån man har en vidsträckt utsikt, ligger 65 meter över havet.


Utsikt över Söderhamn fr OscarsborgFaxeholmen är en hög och brant kulle vid Faxekajen längst inne i Söderhamnsfjärden. För 600 år sedan var kullen helt kringfluten av vatten och var då en ö i hamninloppet. Här uppfördes borgen Faxeholmen, under hösten 1395 eller under våren 1396. Borgen byggdes av Vitalierna, sjörövare i Östersjön under 1300-talet. Dessa behärskade borgen tills den slutligen överlämnades till unionsdrottning Margareta 1398. Därefter användes den som fäste för de fogdar, som bland annat drev in skatter i Hälsingland. I samband med striderna mellan Engelbrekt och unionsmonarken Erik av Pommern erövrades Faxeholmen 1434 av en bondehär. Borgen brändes ned och återuppbyggdes aldrig mer.

Faxeholmen

Faxeholmen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar