Antal besök på sidan.

söndag 19 augusti 2012

Trönö gamla och nya kyrka


Den 2 advent 2001 invigdes Trönö nya kyrka efter den ödeläggande branden 11/11 1998. Den nya kyrkan har en ljus och modern stil. Kyrkorummet är mindre. Det som tidigare utgjorde kyrkorummet har delats upp i ett kyrkorum och en skyddande innergård som omgivs av de gamla murarna. Trönö Nya Kyrka invigdes ursprungligen 1895. Kyrkan byggdes i rött tegel, tillverkat i Trönö. Kyrkan totalförstördes i en brand 11/11 1998. I lågorna försvann oersättliga kulturella skatter såsom mässhakar från 1400- och 1700-talet och en dopfunt tillverkad 1895 av "Trönöhelgonet" Lars Bodin.

Trönöskrinet är ett relikskrin tillverkat i Limoges av förgylld och emaljerat koppar med scener ur Sankt Thomas Becketts liv från början av 1200-talet. Skrin som Trönöskrinet verkar ha varit en viktiga produkter i Limoges i Frankrike, då många finns bevarade. Trönöskrinet är unikt på det sättet att det är välbevarat och att det har utrustats med skandinaviska drakhuvuden på takkammen. Före 1895 förvarades skrinet i Trönö gamla kyrka men flyttades till Trönö nya kyrka i samband med att kyrkan togs i bruk.Klockstapelns ålder är okänd men utformningen påminner om de norska stavkyrkorna, med spåntak och spånklädda stolpar. I klockstapeln sitter en minnesklocka från 1936 som två gånger om året ringer till minne av ärkebiskop Nathan Söderblom på hans födelse- och dödsdagar. Den nordost om kyrkogården belägna prästgården, även kallad Söderblomsgården, var Nathan Söderbloms barndomshem


Trönö gamla kyrka ligger i Trönö nordväst om Söderhamn i Hälsingland. Den tillhör Trönö församling i Uppsala stift. Kyrkan är Norrlands bäst bevarade medeltida kyrka, arkitekturen skvallrar om 1500-tal men kyrkan har anor från 1200-tal. Trönö gamla kyrka har olikt många andra medeltida kyrkor förskonats från genomgripande sentida ingrepp.
Genom att kyrkans murbruk av gråsten är oputsad så kan man avläsa dess historia i fogar och skarvar, varje tillägg har lämnat spår. De äldsta delarna från 1200-talet kan ses i långhusets nordvästra del, under 1500-talet så förvandlades den smala gråstenskyrkan till en större enskeppig salkyrka med varv och vackra gropkapitäl. Under 1700-talet så byggdes en ny sakristia och flera nya inventarier tillkom, bl.a. altaruppsatsen och bänkinredningen.
Runt Trönö gamla kyrka går en mycket ovanlig bogårdsmur, stigluckorna (murpassager med valv) har sadeltak av tjärade brädor, muren har även daterats till medeltid även om den delvis har murats om under senare tid.


Trönö gamla kyrka ligger i Trönö nordväst om Söderhamn i Hälsingland. Den tillhör Trönö församling i Uppsala stift. Kyrkan är Norrlands bäst bevarade medeltida kyrka, arkitekturen skvallrar om 1500-tal men kyrkan har anor från 1200-tal. Trönö gamla kyrka har olikt många andra medeltida kyrkor förskonats från genomgripande sentida ingrepp.
Genom att kyrkans murbruk av gråsten är oputsad så kan man avläsa dess historia i fogar och skarvar, varje tillägg har lämnat spår. De äldsta delarna från 1200-talet kan ses i långhusets nordvästra del, under 1500-talet så förvandlades den smala gråstenskyrkan till en större enskeppig salkyrka med varv och vackra gropkapitäl. Under 1700-talet så byggdes en ny sakristia och flera nya inventarier tillkom, bl.a. altaruppsatsen och bänkinredningen.
Runt Trönö gamla kyrka går en mycket ovanlig bogårdsmur, stigluckorna (murpassager med valv) har sadeltak av tjärade brädor, muren har även daterats till medeltid även om den delvis har murats om under senare tid.

1 kommentar:

  1. Väldigt fina kyrkor, både den gamla och den nya. Där går Trönöleden förbi, en pilgrimsled som ska förbinda Hälsingekusten via Norrala kyrka (med Sankt Staffans stupa), Trönö, och längs Helgonleden och Ljusnans vattendrag vidare mot fjällen och över till Norge och Nidaros, S:t Olof. www.helgonleden.n.nu

    SvaraRadera